Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WERTARBEIT

WERTARBEIT

DE0948120682 / ur. 2013-01-30


OJCIEC MATKA
WEINREG DE0662550737 B 763 DE0940388601
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WEINOLD DE0933663105 REBILA DE0936756415 WATERBERG DE0932739095 B 670 DE0936096983

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
114 08.04.2020 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
114 758 22 -0.11 19 -0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
106 99 111 101

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
101 95 95 104 103 99 104 106 105 98 110

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 101 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 95 słabe
mocne
NOGI 120 słabe
mocne
WYMIĘ 103 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 105 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 102 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 91 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 93 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 103 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 89 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 96 limfatyczna
sucha
PĘCINA 116 miękka
spionowana
PIĘTKA 118 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 112 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 97 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 81 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 105 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 89 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 86 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 98 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 93 przystrzyki
czyste wymię