Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WINNI

WINNI

DE0948801493 / ur. 2013-10-25


OJCIEC MATKA
WINNING DE0662708266 MAREIA DE0946109355
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WINNIPEG DE0934492505 LILIAN 135 DE0662199814 HUPSOL DE0937793170 MAREI DE0939037105

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
113 08.04.2020 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
106 163 13 0.08 4 -0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
98 92 100 101

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
113 107 121 108 115 109 107 100 102 94 111

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 91 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 92 słabe
mocne
NOGI 97 słabe
mocne
WYMIĘ 107 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 90 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 95 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 87 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 95 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 90 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 112 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 104 limfatyczna
sucha
PĘCINA 91 miękka
spionowana
PIĘTKA 88 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 102 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 111 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 103 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 111 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 95 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 93 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 97 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 103 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 110 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię