Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WOHLFAHRT

WOHLFAHRT

DE0950315921 / ur. 2015-02-15


OJCIEC MATKA
WEB DE094740606 GLANZ DE0945582809
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE DE0813516428 GISELA DE0943463099 WAL AT841069834 GISTER DE0943304314

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
112 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
112 189 20 0.16 15 0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
106 100 102 110

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
101 102 111 101 102 100 101 107 101 95 112

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 101 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 109 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 94 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 103 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 94 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 109 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 102 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 110 miękka
spionowana
PIĘTKA 97 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 97 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 109 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 100 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 81 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 98 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 112 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 111 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 115 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 96 przystrzyki
czyste wymię