Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WOHLFAHRT

WOHLFAHRT

DE0950315921 / ur. 2015-02-15


OJCIEC MATKA
WEB DE094740606 GLANZ DE0945582809
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE DE0813516428 GISELA DE0943463099 WAL AT841069834 GISTER DE0943304314

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ KARTĘ BUHAJA


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
117 19-mar GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
119 610 30 0.06 25 0.04

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
106 104 102 107

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
101 106 112 102 103 99 100 108 97 98 113

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 91 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 103 słabe
mocne
NOGI 106 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 91 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 98 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 89 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 91 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 102 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 99 limfatyczna
sucha
PĘCINA 107 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 97 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 101 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 99 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 84 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 101 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 108 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 96 przystrzyki
czyste wymię