Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WUNDERSCHE

WUNDERSCHE

DE0952839224 / ur. 2017-06-24


OJCIEC MATKA
WOBBLER DE0946673832 CHANELL DE0950456096
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WATNOX DE0938662295 SINOI DE0941277398 REUMUT DE0944127123 CAMPARI DE0946164570

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
124 08.04.2020 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
118 1041 26 -0.2 24 -0.14

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
100 94 102 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
115 103 110 122 119 95 121 105 102 104 124

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 120 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 107 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 102 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 102 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 93 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 97 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 92 limfatyczna
sucha
PĘCINA 99 miękka
spionowana
PIĘTKA 110 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 111 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 115 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 103 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 108 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 86 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 95 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 117 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 113 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię