Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MIESZANIEC 136 Z Dobrzejewic

MIESZANIEC 136 Z Dobrzejewic

rasaDuroc x Pietrain
numer ucha06493-0095/15
numer liencjiR 9200 BY
data urodzenia2015-01-17
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny957
% mięsa62
indeks151
grubość słoniny5,8/8,3
oko polędwicy61
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1248
Genotyp stresuRR