Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BODY BIAŁY PIETRAIN 3 KLECZY DOLNEJ

BODY BIAŁY PIETRAIN 3 KLECZY DOLNEJ

rasaHypor Linia S
numer ucha0KL078
numer liencji9593523
data urodzenia2013-02-10
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny0
% mięsa0
oko polędwicy0
indeks BLUP170,98
średnia liczba prosiąt9
Genotyp stresuNN