Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HYPOR BOD-Y Z KLECZY DOLNEJ

HYPOR BOD-Y Z KLECZY DOLNEJ

rasaHypor Linia S
numer ucha0HV185
numer liencji0HV185
data urodzenia2013-09-20
sutki lewe0
sutki prawe0
przyrost dzienny0
% mięsa0
indeks0
grubość słoniny0.0
oko polędwicy0
indeks potomstwa0
indeks BLUP0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu0
ZWH0
Genotyp stresuRN