Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PIC 10 4 Z CZECH

PIC 10 4 Z CZECH

rasaPIC 410
numer ucha8545/7CHX
numer liencji8545/7CHX
data urodzenia2017-02-20
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny756
% mięsa71
indeks0
grubość słoniny0
oko polędwicy0
indeks potomstwa0
indeks BLUP126
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu0
ZWH0
Genotyp stresu0