Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PIC 410 3 Z LUBINIA

PIC 410 3 Z LUBINIA

rasaPIC 410
numer ucha53198
numer liencji53198
data urodzenia2014-12-10
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny654
% mięsa63
indeks147
grubość słoniny8.0
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt14
szacowany przyrost w tuczu1106
Genotyp stresuNN