Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PIC 9

PIC 9

rasaPIC 410
numer ucha53260
numer liencji68709168
data urodzenia2014-06-15
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny764
% mięsa64.2
indeks158
grubość słoniny8.5
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1094
Genotyp stresuNN