Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Pik 5 z Lubinii

Pik 5 z Lubinii

rasaPIC 410
numer ucha53212
numer liencji68531434
data urodzenia2014-05-15
sutki lewe6
sutki prawe6
przyrost dzienny665
% mięsa63
indeks154
grubość słoniny7.5
oko polędwicy0
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu875
Genotyp stresuNN