Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
TACHO Z KOSKOWIC

TACHO Z KOSKOWIC

PIETRAIN

rasaPietrain
numer ucha32264-0239/17
numer liencji2KK4024
data urodzenia2017-08-12
sutki lewe7
sutki prawe7
przyrost dzienny807
% mięsa64
indeks141
grubość słoniny7,0 / 5,6
oko polędwicy78
średnia liczba prosiąt0
szacowany przyrost w tuczu1134
Genotyp stresuRR