Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49 OGŁASZA, ŻE: posiada na sprzedaż następujące nieruchomości: 1. Działka nr 2340/1, o powierzchni 0,0064 ha, (...)
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu ZwierzątSp. z o.o. w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49 OGŁASZA, ŻE: posiada na sprzedaż następujące nieruchomości: Działka nr 2313, o powierzchni 1,1245 ha, położona w miejscowości Sierpc przy (...)
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu ZwierzątSp. z o.o. w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49 OGŁASZA, ŻE: posiada na sprzedaż nieruchomość zabudowaną położoną wmiejscowości Zameczek Kolonia 7, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie: Działka (...)
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu ZwierzątSp. z o.o. w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49 OGŁASZA, ŻE: posiada na sprzedaż następujące nieruchomości położone w Starym Gostkowie (obręb ewidencyjny 0008 Gostków), w gminie Wartkowice, (...)