Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2019-11-21

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Zameczku

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu,     

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49

 

OGŁASZA, ŻE:

posiada na sprzedaż nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Zameczek Kolonia 7, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie:

Działka nr 134/13 , o powierzchni 5 113 m2, położona w obrębie 0041 Zameczek Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00117333/0*.

Na działce zlokalizowane są budynki: biurowo-administracyjny, menaż,warsztat z częścią garażową, garaże (14 miejsc), portiernia, o łącznej powierzchni zabudowy 897 m2 i łącznej powierzchni użytkowej ok. 866 m2.

Teren działki jest ogrodzony, w większości utwardzony trylinką i oświetlony.

 

*Wgląd w w/w księgę wieczystą jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. zachęca wszystkich zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości do kontaktu ze Spółką drogą mailową na adres zdzislaw.kasperowicz@mchirz.pl lub drogą telefoniczną (600 993 010 lub 46 837 07 49) celem przedstawienia Spółce oferowanej przez zainteresowanego ceny kupna w/w nieruchomości.

Ostateczna decyzja o zawarciu umowy sprzedaży będzie należała do Spółki**.

 

 

**Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Mazowieckiego Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt Sp. z o.o.