Pasieka Zarodowa w Kocierzowych Drukuj Email

pasiekakocierzowy


województwo łódzkie

97-545 Gomunice
Kocierzowy

tel.: (0-44) 684 39 66
fax.: (0-44) 712 80 84
tel. kom.:600 298 221

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
osoba kontaktowa: Łukasz Korpysa

 

Pasieka Zarodowa w Kocierzowach im. Aleksandra Stasińskiego w oparciu o zatwierdzone programy hodowlane prowadzi hodowlę w kierunku:

  • doskonalenia genetycznego pszczół rasy kraińskiej linii S, Niw, R oraz kaukaskiej linii PwK,
  • ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowo-europejskiej linii M Asta.

Produkuje i rozprowadza następujące rodzaje matek pszczelich:

  • reprodukcyjne (z wyjątkiem linii PwK),
  • użytkowe (krzyżówki międzyrasowe-heterozyjne),
  • nieunasienione.

W roku bieżącym oprócz wymienionych ras i linii, dla których już są prowadzone księgi, oceniać będziemy materiał hodowlany rasy kraińskiej linii Troiseck (pochodzący z dwóch linii), importowany z Austrii.

Programy hodowlane zatwierdzane są przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie i Instytut Zootechniki w Krakowie. Nadzór weterynaryjny sprawuje Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna.

Ponadto kadra fachowa w Pasiece Zarodowej realizuje zadania dotyczące:

  • oceny morfologicznej pszczół, którą przeprowadza w specjalistycznym Laboratorium (zainteresowani hodowcy nadsyłają próby pszczół celem zbadania cech: długości języczka, szerokości IV tergitu i indeksu kubitalnego-na podstawie uzyskanych wyników, kwalifikuje się populację pszczół do określonego modelu rasowego).
  • upowszechniania wiedzy pszczelarskiej poprzez prowadzone szkolenia, seminaria i wykłady w naszej Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego Pszczelarzy jak również w terenowych strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Zachęcamy do wprowadzania do Waszych pasiek oferowanego przez nas materiału hodowlanego oraz skorzystania z naszych propozycji edukacyjnych.

Charakterystyka utrzymywanych ras i linii

RASA KRAIŃSKA (CAR)

Rasa ta jest bardzo popularna w kraju. Pszczoły tej rasy bardzo dobrze zimują, mają wczesny rozwój, z reguły tworzą silne rodziny, miodne, łagodne, zdrowe, gromadzą duże ilości pyłku. Pozytywne wyniki uzyskują w produkcji mleczka i wosku. Wykorzystują wszystkie pożytki, od bardzo wczesnych do późnych.

W rasie kraińskiej utrzymujemy następujące linie: S, R i Niw.

Linia S zdobyła największe uznanie, gdyż jej walory biologiczne i użytkowe, sprawdziły się w pasiekach na obszarze całego kraju. Linia ta zalecana jest na pożytki wczesne i średnio-wczesne oraz wszystkie pożytki nektarowe i spadziowe o równym stopniu nasilenia, dlatego osiąga bardzo dużą wydajność miodową. Chętnie przechodzi do nadstawek i kolejnych korpusów. Pozytywne wyniki osiąga w gospodarce stacjonarnej i wędrownej. Tworzy silne, łagodne rodziny. Podczas obfitych pożytków pszczoły same ograniczają matkę w czerwieniu, zaś przy słabszych pożytkach wskazane jest zastosowanie kraty odgrodowej. Do pasiek towarowych zalecane są krzyżówki międzyrasowe, których potomstwo osiąga maksymalne zbiory np. rasa kraińska linia S (strona mateczna) skojarzona z rasą środkowo-europejską linią Asta (strona ojcowska) lub rasa kraińska linia S (strona mateczna) skojarzona z rasą kaukaską linii PwK (strona ojcowska). Pszczoły tej rasy i linii, a zwłaszcza krzyżówki dobrze zimują (mały osyp, małe zużycie pokarmu).

Linia R zalecana jest dla pasiek wędrownych, które zapewniają jej ciągły pożytek. W pasiekach stacjonarnych przy ograniczonej bazie pożytkowej wskazane jest ograniczenie matek w czerwieniu. Szczególnie ta linia wymaga terminowego dostosowania wielkości gniazda do siły rodziny, w przeciwnym razie wystąpić może nastrój rojowy. Linia R tworzy duże rodziny, wykorzystuje wszystkie pożytki od bardzo wczesnych do późnych. Odznacza się bardzo dobrą zimowlą, wysoką plennością, łagodnością, zdrowotnością. Pozytywne wyniki osiąga w produkcji mleczka pszczelego, pyłku, wosku i odciąganiu mateczników te cechy mają duże znaczenie przy wychowie matek pszczelich. Najwyższe zbiory miodu osiągają krzyżówki międzyrasowe - rasa kraińska linia R (strona mateczna) skojarzona z rasą środkowo-europejską linią Asta (strona ojcowska) lub rasa kraińska linia R (strona mateczna) skojarzona z rasą kaukaska linią PwK (strona ojcowska).

Linia Niw zalecana jest do pasiek przydomowych. Tworzy rodziny o średniej sile. Ma nieco powolniejszy rozwój wiosenny. Wykorzystuje wszystkie pożytki zwłaszcza letnie (akacja, malina, lipa, kruszyna), a krzyżówki często osiągają siłę na rzepak. W wydajności miodowej dorównuje wspomnianym liniom. Jest łagodna i nierojliwa, gromadzi dużo pyłku. Utrzymuje porządek w ulu.

Poszerzanie węzę ,,na wyrost? ujemnie wpływa na przechodzenie pszczół do nadstawek i kolejnych korpusów. Maksymalne zbiory miodu i pyłku uzyskują krzyżówki międzyrasowe - rasa kraińska linia Niw w kojarzeniu z rasą środkowo-europejską linią Asta lub w kojarzeniu z rasą kaukaska linii PwK. Z praktyki wynika, że poddawanie matek pszczelich do pszczół tej linii przynosi najkorzystniejszy efekt, dlatego linia Niw wykorzystywana jest do nasiedlania ulików weselnych, pudełek inseminacyjnych, tworzenia odkładów zwłaszcza z matkami inseminowanymi.

RASA KAUKASKA (CAU)

W rasie kaukaskiej utrzymujemy jedną linię PwK.

Linia PwK wyróżnia się wysoką wydajnością miodową doborze par rodzicielskich spełnia role materiału matecznego i ojcowskiego. Rodziny dobrze znoszą okres zimowania, ale rozwój wiosenny jest późniejszy. Linia ta rekordowe zbiory osiąga w kojarzeniu z rasą kraińską linią S lub linią R oraz rasą środkowo-europejską linią Asta. Z reguły pszczoły są nierojliwe i łagodne, ale przy niekontrolowanym doborze par rodzicielskich w kolejnych pokoleniach może wystąpić wzrost rojliwości i obniżenie stopienia łagodności. W okresie poużytkowym pszczoły ograniczają matkę w czerwieniu,. Matki rasy kaukaskie linii PwK w okresie przygotowania do zimowli najwcześniej zaprzestają czerwienia, a na wiosnę najpóźniej podejmują czerwienie, dlatego między innymi rasa kaukaska linia PwK tworzy rodziny o średniej sile.

RASA SRODKOWO-EUROPEJSKA (M)

Nestor pszczelarstwa polskiego Pan Aleksander Stasiński z Radomska - twórca linii Asta nad dziełem tym pracował 30 lat. Był pedagogiem, żołnierzem AK, a przede wszystkim wielkim miłośnikiem przyrody, często mawiał: ?jeżeli ktoś uparty nazwie ogień wodą, nie zmieni to natury płomienia. Jeśli ktoś powie, że przyroda nie posiada inteligencji to znaczy, ze nie umie patrzeć, słuchać i odczuwać?.

Z uwagi na sędziwy wiek pan Stasiński przekazał ,,Astę? w 1976 roku Pasiece Zarodowej w Kocierzowach, w której kontynuowan są prace hodowlane w stadzie zachowawczym wiodącym i stadach współpracujących zgodnie z Krajowym programem ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowo-europejskiej. Kocierzowska załoga obcując z przyrodą patrzy, słucha, odczuwa i zdaje sobie sprawę z faktu, ze hodowla pszczół zwłaszcza zachowawcza z natury rzeczy nie jest łatwa i w drodze do uzyskania efektu wymaga staranności, sumienności, cierpliwości.

W rasie środkowo-europejskiej utrzymujemy linię M Asta.

Linia M Asta jest jedną z nielicznych populacji pszczół środkowo-europejskich. Pszczoły zachowują pierwotne cechy do których należy: dobra zimowla, dynamiczny rozwój, długowieczność, tendencja do cichej wymiany matek, odporność na choroby, wysoka produkcja wosku. Pszczoły te wykorzystują wszystkie pożytki, również spadziowe. Rekordowe zbiory miodu uzyskują z pożytków obfitych (rzepak, akacja, gryka).Przy braku pożytku i zmianie warunków atmosferycznych wzmaga się obronność i wzrasta agresywność. Utrzymują porządek w ulu, gromadzą duże zapasy pyłku. Chętnie przechodzą do nadstawek i kolejnych korpusów. Na plastrze pszczoły są rozbiegane, gwałtownie reagują na światło ,,spływają z ramek?. W masowym chowie linia Asta wykorzystywana jest przede wszystkim jako strona ojcowska w kojarzeniach międzyrasowych. Strona ojcowska wpływa na wystąpienie w krzyżówkach zjawiska heterozji. W pokoleniu heterozyjnym obserwuje się wzrost wydajności miodowej, poprawę zimotrwałości, odporności na choroby oraz ograniczenie rojliwości.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Pszczelarzy (NPKUP)

Organizatorem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Pszczelarzy (NPKUP) jest Prezes Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu.

Placówka ta została powołana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki przez Starostę radomszczańskiego zaś na mocy decyzji Łódzkiego Kuratora Oświaty przy Placówce powstała Państwowa Komisja Egzaminacyjna.

Koledzy Pszczelarze macie szansę pogłębić wiedzę i uzyskać tytuł kwalifikacyjny w zawodzie pszczelarz i mistrz pszczelarz zdając egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w NPKUP w Kocierzowach.

Uprzejmie informujemy, że w Placówce odbywają się szkolenia:

  • przygotowujące do egzaminów na tytuły zawodowe,
  • specjalistyczne z zakresu produkcji odkładów i pakietów.

Istnieją możliwości zdawania egzaminów w formie eksternistycznej.