Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

"Możliwości poprawy płodności i plenności świń" - artykuł z czasopisma "Hodowca Trzody Chlewnej" 1-2/2018

Prawidłowy przebieg rozrodu stanowi ważny element każdej produkcji zwierzęcej. Dotyczy to również chowu i hodowli trzody chlewnej. Podkreślić należy jednak, że dotychczasowe prace hodowlane skupiały się w znacznej mierze na poprawie cech użytkowości tucznej i rzeźnej świń. Dzięki prowadzonym programom doskonalenia trzody chlewnej uzyskano pułap niemalże maksymalnych możliwości zwierząt w odniesieniu do uzyskiwanych przyrostów dobowych, wykorzystania paszy czy mięsności. Z drugiej strony aktualnie prowadzone prace badawcze wskazują na spore możliwości ulepszania tego gatunku w obrębie cech użytkowości rozpłodowej. Poprawa tych cech wydaje się szczególnie istotna ze względu na to, że może ona przynieść hodowcom i nabywcom materiału hodowlanego lepszy efekt ekonomiczny niż ten uzyskiwany poprzez poprawę mięsności tusz.

kliknij, aby pobrać cały artykuł w pliku PDF:

"Możliwości poprawy płodności i plenności świń" - artykuł z czasopisma "Hodowca Trzody Chlewnej" 1-2/2018 - autor: Kamil Siatka MCHIRZ Sp. z o.o.