Wybory przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej MCHIRZ Sp. z o.o. Drukuj
czwartek, 26 lutego 2015 10:17

OGŁOSZENIE

Główna Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli

i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.

Ogłasza nabór kandydatów na przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.

1. Zgłoszenia kandydatów zgodne z Regulaminem Wyborów przyjmuje przedstawiciel Głównej Komisji Wyborczej przy Okręgowych Komisjach Wyborczych do dnia 05/03/2015 do godz. 15:00.

  1. Ogłoszenie listy kandydatów: 6/03/2015

  1. Termin wyborów : 13/03/2015 ( 8: 00 -16: 00 ) w Zakładach Spółki, II tura 18/03/2015

Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba , która jest uprawnionym rolnikiem oraz osoba nie będąca uprawnionym rolnikiem.

Rolnik uprawniony - osoba, która nabyła udziały nieodpłatnie i jest rolnikiem

Rolnik nieuprawniony - osoba, która jest rolnikiem i nabyła udziały odpłatnie i lub jest następcą prawnym ( spadkobierca i tym podobne )

Lista poparcia kandydata musi zawierać min 50 osób z listy wyborców .

Lista wyborców zawierająca osoby będące uprawnionymi i nie będące uprawnionymi rolnikami wyłożona będzie do wglądu w sekretariatach Zakładów Spółki w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00 .

Szczegółowe informacje dotyczące terminarza i harmonogramu wyborów zamieszczone zostaną na stronie internetowej spółki www.mchirz.pl .

Ponadto pełną informację w sprawie wyborów przedstawiciela rolników do Rady Nadzorczej Spółki można uzyskać w Okręgowych Komisjach Wyborczych
pod tel. Zakład Łowicz 046 837-07-49, Zakład Brzeście 041 357-38-21, Zakład Ciechanów 023 672-33-04, Zakład Gostków 043 678-51-65, Zakład Kruszów 042 614-34-21, Zakład Legnica 076 850-61-90, Zakład Sierpc 024 275-26-09, Zakład Zameczek 048 618-00-94, Zakład Żelków 025 643-57-99 w dniach roboczych w godz. 8.00 ? 15.00.

Regulamin Wyborów będzie wyłożony do wglądu w sekretariacie Spółki oraz sekretariatach Zakładów w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00 oraz znajduje się stronie internetowej Spółki www.mchirz.pl

Siedzibą Głównej Komisji Wyborczej jest siedziba Spółki w Łowiczu.

PRZEWODNICZĄCY GŁÓWNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Witold Straszyński

REGULAMIN WYBORÓW - wersja w pliku pdf - kliknij, aby pobrać