Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
SUL Zielkowice

SUL Zielkowice

Zielkowice 42 a, 99-400 Łowicz

tel.: (46) 837 80 59


REGION ŁÓDZKIPracownicy oddziału

Agnieszka Lebioda
Agnieszka Lebioda
Koordynator SUL- i
694 598 221