Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BARRON

BARRON

DE 1504188021 / ur. 2018-01-13


OJCIEC MATKA
BOYFRIEND DE0974701883 AGAMA AFM CZ931578291
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
BARTEL AU3822530219 LOWAN Z237 AU3822770237 PRINC CZ553670031 GRACIE CZ149250931

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja