Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
ERNEST RED

ERNEST RED

CZ 768765052 / ur. 2018-04-26


OJCIEC MATKA
GRAND SLAM CA1689128 VIKTORKA CZ482995931
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
GAME PLAN CA1543287 MILE REBECCA CA1573599 TANGO CZ664374031 REBA RED CZ359384931

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja