Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
FOXTROT

FOXTROT

CZ 036466034 / ur. 2019-03-08


OJCIEC MATKA
BOND RED CZ590850051 QUEEN CZ562436931
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
TARIK RED ET CZ665397031 CZ175602951 THUMP CA1399230 QUEEN 17U CZ320807931

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja