Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GAUSS

GAUSS

CZ 100532064 / ur. 2020-02-04


OJCIEC MATKA
CASTRO CZ941478061 CZ621983961
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
AMERICANO ET UK7200703 CZ502254961 UNIKAT CZ753739031 CZ370433961

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja