Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
VR RUOSTE

VR RUOSTE

FI 45606 / ur. 2009-08-10


OJCIEC MATKA
RECORD FI42724 VIRNA FI8768401
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
KAN KELLI FI40347 MENOPOLI FI5708563 OOPPIUM FI416638 TIMOTEI FI8182210

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja