Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GORDIO

GORDIO

IT 057990150757 / ur. 2017-01-23


OJCIEC MATKA
CARMELO DI POLLEDRAIA IT04999011983 IT057990051895
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
URRO DELLA FUORITA IT054990091673 PARICINA DI POLLEDRALA IT049990000970 LIO DI MARIA BIANCA IT50000200158 IT060TI041C009

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja