Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
FERGUS

FERGUS

DK 37014 / ur. 2010-02-22


OJCIEC MATKA
R FACET DK36324 DK06886202641
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
JERRY CA10002432 DK06008601409 R DAVID DK36099 DK06886202284

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja