Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
TYRANT

TYRANT

US 3126479402 / ur. 2015-03-06


OJCIEC MATKA
CHROME US3012423929 GOLDA TRIS 1355 US67431355
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
CRITIC-P US117217618 CELEBRITY CECE-ET US117046049 GOLDA US67080468 IMPULS TRIS 8622 US114324676

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja

c.Belita

Wycena US