Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
LACETTE /sex/

LACETTE /sex/

IE 221062721390 / ur. 2016-11-11


OJCIEC MATKA
FOREMAN UK9564385 ARDLEA GIG IE221064571055
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
CERBERUS UK305117 BATHSHEBA UK9564385 EMERSON 8749301592 ALIZEE 2306629456

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja