Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HOLMSTAD

HOLMSTAD

NO11969 / ur. 2017-05-30


OJCIEC MATKA
KORSEN NO11209 NO052826010215
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
S ADAM SE92182 NO172920620908 DAHLE NO10801 VERA NO052826010071

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja