Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
RORVIKEN /żel/

RORVIKEN /żel/

NO11946 / ur. 2016-12-29


OJCIEC MATKA
VOLDEN NO11754 NO143204390441
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
TANGVOLL NO10909 MINETTA NO052212740523 RAVN NO10739 NO143204390409

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja