Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
DYNAMIT

DYNAMIT

PL005362850775 / ur. 2016-12-03


OJCIEC MATKA
DOKEMIL PL000604663317 KWIATA 3 PL005243372167
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
DOKTOREK PL000600650413 PL000043146489 FUNT PL000604307919 KWIATA 2 PL005219456815

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja