Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
BALATON II

BALATON II

PL 005274449807 / ur. 2015-03-31


OJCIEC MATKA
BALAST PL000606410130 KIRA 18 PL005238988700
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
BALATON PL000600009634 PL000049122564 NOGAT PL005117369262 KIRA 14 PL005157608031

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja