Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
NIKUŚ

NIKUŚ

PL 005363392502 / ur. 2017-08-19


OJCIEC MATKA
NACET DE0120076866 WIOSNA PL005291796502
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
R FACET DK36324 LUCILLE DE0116137657 PAGET PL000606404133 WISŁA PL005079969203

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja