Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
URAL

URAL

PL 005401938815 / ur. 2018-03-26


OJCIEC MATKA
UGOR PL000603317838 JEDLINA 4 PL005192533190
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
UPAK PL000603302235 PL000049013870 DONOS PL000600902234 JEDLINA PL005003310842

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja