Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
JAROCIN

JAROCIN

PL005167696394 / ur. 2007-08-18


OJCIEC MATKA
JUNIN PL005047827474 ERA 116 PL005010150172
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
JOHNSON PL000609109041 HADERKA PL000453820940 RINALDO PL000606597495 ERA 80 PL000453540914

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja