Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
RUDZIK

RUDZIK

PL000607029093 / ur. 1994-12-12


OJCIEC MATKA
ROBER PL000606601696 PL000069360441
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ROLAND PL000602442694 UBINA PL000153099839 BALET PL000603113894 PL000069253563

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja