Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
FERM ET

FERM ET

NL699059134 / ur. 2018-05-11


OJCIEC MATKA
IMAX CA12264620 FEDI NL728450480
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ALTASPRING NL949033666 EVON CA11638915 JEDI US3123886035 FANTASTICA NL964579969

KLIKNIJ, aby pobrać kartę buhaja

wycena US


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
HF
Data wyceny
Rodzaj wyceny
133 12.08.2021 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
HF
wyd. tłuszczu [kg]
HF
% tłuszcz
HF
wyd. białka [kg]
HF
% białka
HF
indeks prod. [kg]
HF
% laktoza
HF
wyd. laktozy [kg]
HF
powtarzalność
HF
1291 60.8 0.09 45.8 0.04 152.4 0.01 38.3 0.74

PODINDEKSY

PI produkcyjny
HF
PI płodności
HF
PI pokroju ogólny
HF
PI ramy ciała
HF
PI siły mleczności
HF
PI nóg i racic
HF
PI wymienia
HF
138 104 109 107 110 98 111

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla kom. somat.
HF
WH dla przeżywalności
HF
porody normalne i łatwe [%]
HF
Współczynnik zapłodnienia jałówek
HF
Współczynnik zapłodnienia krów
HF
101 118 103 104 118

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
TYP 103 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 106 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 111 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 111 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 108 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 106 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 103 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 96 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 113 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 97 pionowe
podsiebne
RACICE 103 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 92 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 108 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 113 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 100 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 108 niskie
wysokie
WYMIĘ SZEROKOŚĆ 108 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 103 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 88 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 104 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 110 ordynarny
szlachetny
KONDYCJA 94 słaba
mocna
LOKOMOCJA 103 słaba
dobra