Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
GS WINTEN /na mleczarnie/

GS WINTEN /na mleczarnie/

AT95116951369 / ur. 2020-02-16


OJCIEC MATKA
WEISSENSEE AT364261168 ANGELA AT319197238
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WABAN AT806062819 LUXA AT373871322 GS WRIGLEY AT542722728 ANJA AT633579619

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
143 09.08.2022 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
126 +1178 +37 -0.13 +37 -0.05

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
104 109 103 100

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
126 120 120 116 126 114 116 103 104 99 135

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 103 słabe
mocne
NOGI 99 słabe
mocne
WYMIĘ 111 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 103 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 110 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 109 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 108 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 97 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 110 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 98 limfatyczna
sucha
PĘCINA 98 miękka
spionowana
PIĘTKA 109 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 97 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 114 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 111 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 108 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 98 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 100 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 95 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 109 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 106 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię