Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HALLELUJA

HALLELUJA

DE0949731234 / ur. 2015-02-20


OJCIEC MATKA
HUTERA DE 0941688886 BAVARIA DE 0946543026
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTMANN DE 0935247786 WANDERA DE 0938153976 ROMARIO AT 704199307 BAHAMA DE 0941322520

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
118 10.08.2021 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
125 1425 42 -0.19 33 -0.19

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
112 114 111 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
89 86 108 98 90 94 95 78 91 81 106

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 118 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 102 słabe
mocne
WYMIĘ 98 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 120 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 115 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 107 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 113 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 106 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 95 limfatyczna
sucha
PĘCINA 103 miękka
spionowana
PIĘTKA 108 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 94 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 108 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 98 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 99 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 105 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 91 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 89 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 100 przystrzyki
czyste wymię