Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HAPPYDAY (na mleczarnie)

HAPPYDAY (na mleczarnie)

DE0953196908 / ur. 2017-07-05


OJCIEC MATKA
HUGOBOSS AT629905428 AMICELI DE0949238115
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA DE0941688886 ERLE AT059982222 MANIGO DE0943304203 ALPENVEILCHE AT609491119

Wycena DE

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
133 10.08.2021 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
128 1514 38 -0.27 41 -0.14

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
101 96 111 94

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
111 105 102 116 121 93 113 98 101 108 129

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 98 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 86 słabe
mocne
NOGI 118 słabe
mocne
WYMIĘ 115 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 102 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 95 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 91 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 111 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 88 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 107 limfatyczna
sucha
PĘCINA 118 miękka
spionowana
PIĘTKA 111 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 98 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 108 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 101 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 83 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 92 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 108 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 107 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię