Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
HAYABUSA /na mleczarnie/

HAYABUSA /na mleczarnie/

DE0951821433 / ur. 2016-11-07


OJCIEC MATKA
HERZSCHLANG AT303304428 ANICA DE0948732878
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA DE0941688886 LEONIE AT246291222 ZASPIN DE0814101128 ANDORA DE0944721106

Wycena DE

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
118 10.08.2021 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
118 1048 41 -0.03 15 -0.25

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
110 115 103 108

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
95 123 103 85 104 91 87 106 105 109 116

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 99 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 92 słabe
mocne
NOGI 121 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 101 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 105 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 101 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 98 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 107 limfatyczna
sucha
PĘCINA 110 miękka
spionowana
PIĘTKA 114 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 108 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 99 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 107 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 110 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 92 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 95 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 92 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię