Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MAJAS PP

MAJAS PP

AT23175111569 / ur. 2019-08-08


OJCIEC MATKA
MALAGA Pp DE0816809429 RAJA Pp AT010384868
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MAHANGO Pp DE0948097266 DORTY DE0815626241 SISYPHUS DE0666439378 RIBIESL Pp AT524535328

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
117 09.08.2022 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
116 +804 +30 -0.04 +17 -0.13

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
114 109 114 108

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
98 95 107 108 107 92 102 96 104 86 113

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 104 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 107 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 104 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 104 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 101 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 101 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 112 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 113 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 102 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 98 limfatyczna
sucha
PĘCINA 100 miękka
spionowana
PIĘTKA 114 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 99 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 108 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 93 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 108 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 108 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 107 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 102 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 106 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię