Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MONARCH PP

MONARCH PP

AT47169661974 / ur. 2020-11-13


OJCIEC MATKA
MAROKKO PP AT010406468 MILKA 62 PP AT805823768
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANOLO Pp DE0948496774 ROSENDUFT Pp AT073408128 VOLLTREFFER Pp DE0951115874 MAGALENA Pp AT280849638

Wycena AT

                 b.Magalena


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
126 06.12.2022 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
107 +558 +6 -0.20 +12 -0.09

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
124 114 121 119

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
116 99 110 114 114 104 110 114 102 117 126

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 101 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 119 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 100 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 98 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 106 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 103 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 109 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 100 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 108 limfatyczna
sucha
PĘCINA 97 miękka
spionowana
PIĘTKA 108 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 100 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 96 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 98 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 99 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 94 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 93 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 105 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię