Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MOTIVATION

MOTIVATION

DE09153362141 / ur. 2017-07-24


OJCIEC MATKA
MANOLO Pp DE0948496774 HAMILTA DE0948500728
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANIGO DE0943304203 FANFEE DE0946181372 WALDBRAND DE0940100513 LISA DE0942918636

Wycena AT

 


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
123 09.08.2022 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
115 +762 +24 -0.09 +19 -0.09

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
105 104 104 103

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
111 106 96 105 115 107 102 120 104 113 121

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 97 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 96 słabe
mocne
NOGI 117 słabe
mocne
WYMIĘ 95 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 97 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 94 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 94 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 100 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 115 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 119 limfatyczna
sucha
PĘCINA 108 miękka
spionowana
PIĘTKA 109 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 112 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 111 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 99 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 92 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 89 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 105 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 101 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 85 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 97 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 100 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 98 przystrzyki
czyste wymię