Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MUSTANG

MUSTANG

DE0952075016 / ur. 2017-07-08


OJCIEC MATKA
MANDRIN AT650446817 DE0949080676
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDARIN AT053619916 BLUTE AT689948909 HUTERA DE0941688886 DE0944282927

Wycena DE

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
125 10.08.2021 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
134 1269 51 -0.02 46 0.01

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
102 113 94 104

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
92 115 104 89 98 91 89 102 96 103 119

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 111 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 100 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 105 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 114 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 109 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 100 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 97 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 92 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 92 limfatyczna
sucha
PĘCINA 108 miękka
spionowana
PIĘTKA 113 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 99 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 105 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 91 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 107 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 88 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 103 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię