Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
MYHOME Pp

MYHOME Pp

DE09153343448 / ur. 2017-08-04


OJCIEC MATKA
MAHANGO DE0948097266 994 DE0946528834
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MUNGO DE0945382782 FALTER DE0944042437 MERTIN DE0938895304 1002 DE0944281358

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
120 09.08.2022 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
115 +547 +27 0.05 +17 -0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
89 93 92 89

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
115 99 118 110 116 106 110 105 108 97 121

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 113 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 107 słabe
mocne
NOGI 110 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 114 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 112 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 102 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 111 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 117 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 94 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 91 limfatyczna
sucha
PĘCINA 115 miękka
spionowana
PIĘTKA 119 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 95 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 93 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 109 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 106 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 109 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 116 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 107 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 95 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 93 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 91 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię