Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PREMIANT ET

PREMIANT ET

CZ980497061 / ur. 2016-09-09


OJCIEC MATKA
HERZSCHLAG AT303304428 CZ527697961
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA DE0941688886 LEONIE AT246291222 VANADIN DE0941035849 CZ296805961

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
127 09.08.2022 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
121 +418 +46 0.33 +18 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
123 127 116 114

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
98 115 108 94 98 101 94 98 111 92 122

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 117 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 101 słabe
mocne
WYMIĘ 115 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 115 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 114 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 114 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 116 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 114 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 92 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 97 limfatyczna
sucha
PĘCINA 96 miękka
spionowana
PIĘTKA 115 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 111 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 115 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 115 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 107 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 96 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 98 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 114 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 116 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 98 przystrzyki
czyste wymię