Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PULL PP

PULL PP

AT96128061969 / ur. 2019-12-23


OJCIEC MATKA
POLLEDKING PP DE0952661072 DAMMI Pp AT051105668
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
PARTNACH PP DE0950530031 AGNES Pp DE0950164611 MAHANGO Pp DE0948097266 DUSSI AT682428728

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
122 06.12.2022 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
108 +333 +14 +0.00 +9 -0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
95 98 96 96

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
124 104 117 107 116 120 108 102 111 109 127

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 105 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 110 słabe
mocne
NOGI 110 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 101 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 109 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 111 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 111 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 100 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 95 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 90 limfatyczna
sucha
PĘCINA 112 miękka
spionowana
PIĘTKA 114 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 92 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 96 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 117 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 98 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 110 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 101 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 95 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 94 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 100 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię