Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
PULL PP

PULL PP

AT962806969 / ur. 2019-12-23


OJCIEC MATKA
POLLEDKING PP DE0952661072 DAMMI Pp AT051105668
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
PARTNACH PP DE0950530031 AGNES Pp DE0950164611 MAHANGO Pp DE0948097266 DUSSI AT682428728

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
116 5 12 2023 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
105 192 8 0 6 -0.01

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
94 97 95 95

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
120 102 114 107 112 116 108 101 110 108 123

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 104 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 108 słabe
mocne
NOGI 111 słabe
mocne
WYMIĘ 105 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 109 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 110 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 108 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 101 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 95 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 90 limfatyczna
sucha
PĘCINA 113 miękka
spionowana
PIĘTKA 113 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 91 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 96 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 116 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 98 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 104 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 110 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 96 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 93 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 98 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię