Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
ROYCE /na mleczarnie/

ROYCE /na mleczarnie/

CZ21052064 / ur. 2017-10-04


OJCIEC MATKA
WATTKING AT961447328 CZ503547961
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WATT DE0945875179 HERZOGIN AT903555119 WALDBRAND DE0940100513 CZ380054961

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
128 09.08.2022 TRADYC.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
119 +1005 +31 -0.12 +25 -0.12

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
99 98 103 97

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
117 111 94 110 120 114 113 102 104 97 128

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 94 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 96 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 125 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 95 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 98 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 94 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 100 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 108 limfatyczna
sucha
PĘCINA 90 miękka
spionowana
PIĘTKA 93 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 106 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 112 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 110 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 99 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 91 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 122 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 112 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 113 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię