Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WABANER Pp /na mleczarnie/

WABANER Pp /na mleczarnie/

AT818326368 / ur. 2018-06-25


OJCIEC MATKA
WABAN AT806062819 ROSMARIE PP AT294509438
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE DE0813516428 GISELLA AT530944414 SKORPION Pp AT378968728 ROSENDUFT Pp AT073408128

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
138 10.08.2021 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
121 984 26 -0.17 33 -0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
106 101 111 99

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
126 109 112 132 125 106 133 89 109 95 133

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 117 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 94 słabe
mocne
WYMIĘ 112 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 122 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 107 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 105 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 113 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 97 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 101 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 96 limfatyczna
sucha
PĘCINA 93 miękka
spionowana
PIĘTKA 104 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 88 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 117 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 114 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 104 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 96 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 109 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 111 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię