Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WALDURIS

WALDURIS

AT88186151168 / ur. 2018-10-07


OJCIEC MATKA
WALOT AT461672318 ITALA AT122257429
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WALDBRAND DE940100513 GUNDULA AT640510214 REMMEL DE946581932 IREN AT910134922

Wycena DE

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
120 09.08.2022 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
121 +655 +29 0.02 +29 0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
103 107 98 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
105 101 106 117 107 99 117 94 105 75 120

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 110 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 122 słabe
mocne
NOGI 103 słabe
mocne
WYMIĘ 116 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU 103 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 113 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 118 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 118 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 87 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 96 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 86 limfatyczna
sucha
PĘCINA 103 miękka
spionowana
PIĘTKA 109 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 96 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 121 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 113 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 88 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 112 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 116 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 118 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 106 przystrzyki
czyste wymię