Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
WALDURIS

WALDURIS

AT888615168 / ur. 2018-10-07


OJCIEC MATKA
WALOT AT461672318 ITALA AT122257429
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WALDBRAND DE940100513 GUNDULA AT640510214 REMMEL DE946581932 IREN AT910134922

Wycena DE

Wycena AT


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
SM2
Data wyceny
Rodzaj wyceny
125 10.08.2021 GENOM.

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
SM2
wyd. mleka [kg]
SM2
wyd. tłuszczu [kg]
SM2
% tłuszczu
SM2
wyd. białka [kg]
SM2
% białka
SM2
123 755 33 0.02 31 0.05

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
SM2
przyrosty netto
SM2
zawartość mięsa w tuszy
SM2
klasa handlowa
SM2
106 112 102 103

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
SM2
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
SM2
wytrwałość laktacji (PERS)
SM2
zawartość kom. somat. (ZZ)
SM2
indeks długowieczności (ND)
SM2
płodność
SM2
zdrowotność wymienia
SM2
łatwość porod. - czyn. ojcow.
SM2
łatwość porod. - czyn. matecz.
SM2
żywotność cieląt VIW
SM2
Ind. ekol. OZW
SM2
107 100 108 117 107 97 118 97 107 85 126

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 121 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 117 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 102 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 111 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 117 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 117 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 88 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 96 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 89 limfatyczna
sucha
PĘCINA 105 miękka
spionowana
PIĘTKA 109 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 96 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 121 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 112 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 86 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 113 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 118 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 121 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 106 przystrzyki
czyste wymię